Duurzaamheid: een ongestructureerd vraagstuk op de bestuurstafel

3 mei 2022 Duurzaamheid, ook wel ESG (Environmental, Social en Governance) genoemd, is voor bestuurders en commissarissen een ongestructureerd vraagstuk, ook wel ‘wicked problem’ genoemd. Effectief omgaan met een dergelijk vraagstuk is goed uitgewerkt in academisch onderzoek. Het beschouwen van duurzaamheid als ongestructureerd vraagstuk kan helpen om tot actie over te gaan in plaats van…

De huidige crises vergen Wendbaarheid, Weerbaarheid en Executiekracht

10 mei 2022 Onze maatschappij en uw organisatie staan op dit moment voor complexe vraagstukken: militaire escalatie, deglobalisering, populisme, stagflatie, arbeidsmarkttekorten, schuldencrisis, cybercrimes, milieubedreigingen en -rampen. Je hoeft de krant maar open te slaan en de zeven plagen springen tegenwoordig van de bladzijdes af. Dit zorgt bij veel ondernemingen voor onduidelijkheid en onzekerheid. We hebben…

Uitnodiging: Round Table Einde van Strategie?

24 maart 2022 Uitnodiging: Round Table Einde van Strategie? In gesprek met commissarissen over strategievorming in een onvoorspelbare markt, constante technologische ontwikkelingen en nieuwe wetgeving   Met genoegen nodigen we u uit voor onze Round Table over de huidige praktijk van strategievorming bij bedrijven. In deze Round Table gaan we met in gesprek met managers,…

Waarom niet-OOB kantoren zich niet moeten laten verrassen door veranderingen in toezicht en de Wta

1 februari 2022 Waarom niet-OOB kantoren zich niet moeten laten verrassen door veranderingen in toezicht en de Wta Per 1 januari vallen ook niet OOB-accountantskantoren onder direct toezicht van de AFM. Na de installatie van het nieuwe kabinet zal ook het wetsvoorstel met belangrijke aanpassingen in de WTA aangenomen en ingevoerd worden. Dit heeft grondige…

Digitalisering en intuïtie in het toezicht

31 januari 2022 Digitalisering en intuïtie in het toezicht Veel raden van commissarissen worstelen met de digitale transformaties van de organisaties waar ze toezicht op houden. De reden is eenvoudig. Commissarissen worden vaak geselecteerd op hun kennis en ervaring van de bedrijfstak, hun vakgebied of met het besturen in algemene zin. Deze ervaring maakt dat…

There is no Great Resignation only a Great Return

15 januari 2022 The Great Resignation. The Great Realization. The Great Reimagination. The Great Reassessment. The Great Reshuffle. The Great Enlightenment. You’ve seen the headlines and read the articles. Workers have had enough. They are exhausted and quitting their jobs. They leave the labor market and are not coming back. From now on, they work…

Uitnodiging: Masterclasses Polderen op een wereldtoneel

Met genoegen geven wij gehoor aan het verzoek van velen van u om een vervolg te geven aan het onderzoek naar het toezicht op internationale tussenholdings in Nederland.

Het toezicht op tussenholdings wordt te vaak gekenmerkt als een formaliteit. Tegelijkertijd blijkt dat commissarissen er regelmatig in slagen om hun positie te versterken en zo daadwerkelijk invulling te geven aan de substantiële verantwoordelijkheden, die horen bij de functie.

BoardResearch wijst uit: Rol CEO bepalend in succes vrouwelijke commissaris

Recent onderzoek gebaseerd op data van BoardResearch, een online zelfevaluatietool en dochteronderneming van SMC, heeft interessante uitkomsten opgeleverd over de betrokkenheid van vrouwelijke commissarissen in de bestuurskamer. Het onderzoek wijst uit dat gericht beleid, meer zichtbaarheid voor de bekwaamheden en prestaties van vrouwelijke commissarissen en een evenwichtige verhouding tussen CEO en commissaris kunnen zorgen voor een gelijkere positie van vrouwelijke commissarissen.

Online vragenlijsten bij zelfevaluaties? Bezint eer ge begint!

In de afgelopen maanden hebben we als SMC een enquête gehouden onder ervaren commissarissen over o.a. de effectiviteit en toegevoegde waarde van het gebruik van online vragenlijsten bij zelfevaluaties van raden van commissarissen. Het zo efficiënt mogelijk omgaan met de kostbare tijd van commissarissen en het kostenaspect zijn twee belangrijke redenen om deze enquête te houden. De online vragenlijsten worden soms in combinatie gebruikt bij 1 op 1 interviews met commissarissen en externe begeleiding bij de evaluatiebijeenkomst. Vaak wordt eenmaal in de drie jaar een evaluatie met een externe begeleider uitgevoerd en de jaren daartussen worden dan online vragenlijsten gehanteerd.

In gesprek met Anita Lettink: “Als het goed genoeg is voor vandaag, is het dan ook goed genoeg voor morgen?”

Anita Lettink is per 1 september 2021 toegetreden als partner bij SMC. Anita heeft ruime ervaring in de boardroom, zowel in de rol van consultant als in de rol van bestuurder. Ze komt SMC versterken met haar kennis over workforce strategy en technologie. SMC-partner Albert Jan Stam interviewde haar over haar loopbaan, haar visie op strategisch beleid, HR en het belang van nieuwe technologie.