Een wereld vol bestuurlijke dilemma’s: tijd voor een maandelijkse bestuurlijke dialoog over de strategische vraagstukken

13 mei 2024 Een wereld vol bestuurlijke dilemma’s: tijd voor een maandelijkse bestuurlijke dialoog over de strategische vraagstukken Theo Huibers en Albert Jan Stam 13 mei 2024   Afgelopen week waren er weer diverse vraagstukken die onoplosbaar lijken te zijn. Vraagstukken die majeure impact hebben op de koers van een organisatie. Laten wij drie voorbeelden geven.…

SMC onderzoekt het heden en de toekomst van het versterkt aanbevelingsrecht

SMC onderzoekt het heden en de toekomst van het versterkt aanbevelingsrecht Het versterkt aanbevelingsrecht en het gemitigeerde regime bestaan nu zo’n 20 jaar. Er zijn aanwijzingen dat er een grote variatie is in hoe dit zich in de praktijk vertaalt naar bijvoorbeeld de dynamiek tussen het Bestuur (hierna: RvB), Raad van Commissarissen/Toezicht (hierna: RvC/RvT) en…

Doen of laten? De nuttige rol van een strategie-portfolio-board

Doen of laten? De nuttige rol van een strategie-portfolio-board In een veranderlijke wereld is kiezen soms lastig. Vooral bij grotere investeringen wil je toch enige zekerheid hebben dat ze terugverdiend worden. Tegelijkertijd is het ook niet wenselijk dat een briljant idee dat binnen een business unit leeft verloren gaat. In ons onderzoek naar wendbare strategie[1]…

Een Raad van Commissarissen is sociaal ongemakkelijk

4 oktober 2023 Een Raad van Commissarissen is sociaal ongemakkelijk “What happens in these boardrooms that make a society’s corporate leaders be as unwilling as an unprepared child in a classroom quiz to raise their hands during board meetings?” Lorsch and MacIver (1989) Commissarissen houden toezicht op het bestuur en staan het bestuur met advies…