Boardroom Dynamics

Ken de gedragsdynamiek in uw boardroom

De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming – en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie. Boardroom Dynamics biedt inzicht in de invloedsrelaties en hoe deze doorwerken in onderling vertrouwen, conflictgevoeligheid en besluitvaardigheid. Wij zoeken naar de juiste mix van persoonlijkheden, competenties, expertise en ervaring.

Hoe gaan we te werk?

In de boardroom gaat het er lang niet altijd voorbeeldig aan toe. De communicatie is vaak gebrekkig, er kan manipulatief en dominant gedrag worden vertoond en de ego’s zijn soms groot waardoor superioriteit en arrogantie de boventoon voeren. Ook kan het zijn dat er respectloos gedrag is, empathie ontbreekt, onkunde wordt verhuld of dat er onvoldoende betrokkenheid is en geen verantwoordelijkheid wordt genomen. Als bestuurder zult u zulke gedragingen in uw omgeving herkennen en (soms) bij uzelf vermoeden.

Door deze (mogelijk) disfunctionele dynamieken tijdig te signaleren en er aandacht aan te besteden kan veel ellende worden vermeden. Nog beter is het om proactief aandacht te besteden aan de onderlinge relaties en preventief de kwaliteit van communicatie en besluitvorming in de boardroom te verbeteren.

Wij ondersteunen bestuurders, raden van commissarissen en raden van toezicht die willen investeren in de kwaliteit van toezicht en bestuur en die mogelijke dysfunctionele dynamieken tijdig willen voorkomen. We helpen concrete verbeterpunten te verwezenlijken en kunnen handvatten bieden voor verdere ontwikkeling die de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming en strategierealisatie vergroten. Sommige omstandigheden geven aanleiding om ook de samenstelling van uw bestuur of raad te evalueren. Indien nodig en gewenst, doen wij aanbevelingen voor een diverse samenstelling van de bestuurs- en toezichtscolleges, passend bij de politiek-maatschappelijke opvattingen over een brede talentbenutting.

Kunnen wij u helpen?

Bent u benieuwd hoe het ervoor staat met de (onderliggende) dynamiek in uw boardroom? Dan komen we graag met u in gesprek en maken wij in overleg met u een op maat gemaakt plan om de dynamiek in de boardroom te verbeteren.

Ken uzelf en uw raad!

Hoe zelfevaluaties en BoardResearch bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht Het doel Het voornaamste doel van een zelfevaluatie is om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de raad…

Partner,

HR, Strategie

Partner,

Strategie, Boardroom

Partner,

Strategie, Executive Coaching

Partner,

Boardroom, Mediation