Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Effectiever door zelfkritische beoordeling

Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om de effectiviteit van raden van commissarissen te beoordelen en verbeteren. Bij SMC hebben we een ruime ervaring met board evaluations. In een open dialoog wordt het functioneren van de raad als toezichthouder en klankbord beoordeeld, net als de samenwerking met de directie en de verhoudingen met in- en externe stakeholders, en worden verwachtingen en realisaties vergeleken.

Hoe gaan we te werk?

Ter voorbereiding van de zelfevaluatiebijeenkomst, worden indringende achtergrondgesprekken gevoerd met alle leden van de RvC en met de directie van de onderneming. De bevindingen worden als input gebruikt voor de discussie over het functioneren van de RvC tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst.

In deze sessie is uiteraard ruim aandacht voor de onderwerpen die de code voor een goed ondernemingsbestuur voorschrijft. Zoals het functioneren van de raad en van de aanwezige commissies (voor audit, risk, remuneratie en benoeming), hoe de RvC haar rollen als toezichthouder, werkgever, sparringpartner en netwerker invult, de kwaliteit van de vergaderingen en van het voorzitterschap, en of de samenstelling voldoet aan de kwaliteits- en diversiteitseisen.

Daarnaast hebben we oog voor de thema’s die specifiek zijn voor de aard en omvang van de organisatie waarop men toeziet. Hoe ziet de RvC de cultuur van de organisatie, wat is haar beeld van de dynamiek in de top, en hoe groot is de betrokkenheid van de RvC bij de lange termijn waardecreatie en de positie van de onderneming de economie en maatschappij?

Op grond van de uitkomsten van deze open dialoog wordt een verslag opgesteld met de belangrijkste conclusies en actiepunten. Op deze wijze ingevuld wordt de verplichte zelfevaluatie een professioneel proces dat vaak veel voorheen ongezien (of onbesproken) verbeterpotentieel blootlegt.