Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

Effectiever door zelfkritische beoordeling

Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om de effectiviteit van raden van commissarissen en raden van toezicht te beoordelen en verbeteren. Wij hebben ruime ervaring met zelfevaluaties en onderhouden daarnaast banden met de wetenschap door onze nevenstichting BoardResearch. In een open dialoog wordt het functioneren van de raad als toezichthouder en klankbord beoordeeld, net als de samenwerking met de directie en de verhoudingen met in- en externe stakeholders, en worden verwachtingen en realisaties vergeleken.

Hoe gaan we te werk?

We beginnen met een intake met de voorzitter van de RvC of RvT en eventuele andere commissarissen waarin de belangrijkste onderwerpen voor de zelfevaluatie worden geïdentificeerd en de vorm van het verdere traject wordt afgestemd.

Ter voorbereiding van de zelfevaluatiebijeenkomst, worden indringende achtergrondgesprekken gevoerd met alle leden van de RvC, met de directie van de onderneming en indien nodig met andere sleutelfunctionarissen. De bevindingen worden als input gebruikt voor de discussie over het functioneren van de RvC tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst.

Tijdens deze sessie is er naast de geïdentificeerde onderwerpen ook ruim aandacht voor de onderwerpen die de code voor een goed ondernemingsbestuur voorschrijft. Zoals het functioneren van de raad en van de aanwezige commissies (voor audit, risk, remuneratie en benoeming), hoe de RvC haar rollen als toezichthouder, werkgever, sparringpartner en netwerker invult, de kwaliteit van de vergaderingen en van het voorzitterschap, en of de samenstelling voldoet aan de kwaliteits- en diversiteitseisen. Daarnaast hebben we oog voor de thema’s die specifiek zijn voor de aard en omvang van de organisatie waarop men toeziet. Hoe ziet de RvC de cultuur van de organisatie, wat is haar beeld van de dynamiek in de top, en hoe groot is de betrokkenheid van de RvC bij de lange termijn waardecreatie en de positie van de onderneming de economie en maatschappij?

Op grond van de uitkomsten van deze open dialoog wordt een verslag opgesteld met de belangrijkste conclusies en actiepunten. Op deze wijze ingevuld wordt de (verplichte) zelfevaluatie een professioneel proces dat vaak veel voorheen ongezien of onbesproken verbeterpotentieel blootlegt. Wij leveren maatwerk, en passen onze aanpak – waar nodig en gewenst – daarom graag aan zodat deze aansluit bij de behoeften van de RvC.

Indien gewenst, kan bij de zelfevaluatie gebruik worden gemaakt van de vragenlijsten en rapportages van BoardResearch. BoardResearch is een nevenstichting van SMC die RvC’s, RvT’s en bestuurders inzicht helpt te krijgen in de dynamiek in de boardroom op basis van een vrijwillige vergoeding. De vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en de gegenereerde data wordt (geanonimiseerd) gebruikt voor internationaal academisch onderzoek.

Kunnen wij u helpen?

We kijken graag samen met u hoe we de (verplichte) zelfevaluatie kunnen inzetten als instrument om de effectiviteit van uw raad van commissarissen of raad van toezicht te verbeteren.