Sparringpartners voor topmanagement

SMC is een toonaangevend adviesbureau voor bestuurders en commissarissen van bedrijven en publieke instellingen op het gebied van strategie en governance.

Diensten

 • Strategierealisatie

  Strategierealisatie

  De waarde van een strategie wordt bepaald door de kwaliteit van de executie. Daarbij is het gedrag van leiders en medewerkers van doorslaggevend belang.

  Lees meer
 • Verbetering bedrijfseffectiviteit

  Verbetering bedrijfseffectiviteit

  Te midden van de grote maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen om ons heen moeten organisaties zich continu heroriënteren op hun toegevoegde waarde om de continuïteit te kunnen waarborgen.

  Lees meer
 • Fusiebegeleiding

  Fusiebegeleiding

  Een fusie is een complex veranderproces met een hoog afbreukrisico. Draagvlak ontstaat doordat de juiste mensen op het juiste moment de juiste stappen zetten.

  Lees meer
 • Inrichting Compliance en klantgerichtheid

  Inrichting Compliance en klantgerichtheid

  Organisaties moeten aan steeds meer compliance-vereisten voldoen. Tegelijkertijd worden overtredingen zwaarder gestraft; de boetes en herstelkosten lopen op en de reputatieschade is blijvend.

  Lees meer
 • Inrichten integriteitsinfrastructuur

  Inrichten integriteitsinfrastructuur

  Bedrijven en instellingen presteren beter door integer en waarde-georiënteerd leiderschap.

  Lees meer
 • Inrichting governance en topstructuur

  Inrichting governance en topstructuur

  In een snel veranderende businessomgeving is het adequaat (her)inrichten van de governance en topstructuur van vitaal belang.

  Lees meer
 • Boardroom Dynamics

  Boardroom Dynamics

  De onderlinge verhoudingen in de boardroom zijn van grote invloed op de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming - en daarmee ook op de effectiviteit van het bestuur en de maatschappelijke waarde van een organisatie.

  Lees meer
 • Executive Coaching

  Executive Coaching

  Executive Coaching begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

  Lees meer
 • Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

  Faciliteren zelfevaluatie RvC’s

  Zelfevaluaties zijn een nuttig instrument om de effectiviteit van raden van commissarissen te beoordelen en verbeteren.

  Lees meer
 • Coaching DNB-toetsingsgesprek

  Coaching DNB-toetsingsgesprek

  Voorgedragen bestuurders van financiële instellingen worden door DNB verplicht getoetst op hun geschiktheid voor de functie en op hun integriteit.

  Lees meer

Actuele thema’s

Met welk vraagstuk kunnen wij u helpen?